Wednesday, October 12, 2016

வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோவாழ்க்கை என்பது பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு இடைவெளிதான். இந்த இடைவெளியில் அந்த வாழக்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழப்பாருங்கள்.அதேநேரம் மற்றவர்களையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தப் பாருங்கள். வாழும் காலத்தின் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் இன்பமாக அனுபவியுங்கள்.
இங்கிருந்து எவரும் எதையும் கொண்டுபோகப் போவதில்லை. "காதற்றஊசியும் வாராது காணும் கடைவழிக்கே" என்றார் பட்டினத்தார். உலகத்தையே வென்ற மகா வீரன் அலக்ஸ்சாந்தர் தான் இறந்தபின் தனது உடலை பிரேதப்பெட்டியில் கிடத்தி இரண்டு கைகளையும் வெளியில் நீட்டி வைத்துக்கொண்டு செல்லுங்கள் என்றான். என்னென்றால் தான் தன்னோடு எதையும் கொண்டுபோகப்போவதில்லை என்பதை அறிந்துகொண்டேன் என்றான். சாதி,சமயம், தாழ்ந்தவன்,உயர்ந்தவன், படித்தவன்,படிக்காதவன்,ஆற்றல்படைத்தவன், அறிவுமிக்கவன் என்பனவற்றுக்கெல்லாம் தாண்டி அன்பு என்ற ஒன்று இருக்கிறது. அன்புதான் இன்ப ஊற்று என்று சொல்வார்கள். அன்பே சிவம். அன்பே உலகமாக சக்தி.
"அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர். அன்புடையார் என்றும் உரியர் பிறர்க்கு." என்று கூறுகிறது தமிழ்மறை. அன்போடு இருந்து வாழ்வை அனுபவிப்போம்.
நம்மை நாமே நம்புவோம். நம்கைகள் நமக்கு மட்டுமல்ல அவை பிறருக்கும் உதவட்டும்.
"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று-பல
சின்னஞ் சிறுகதைகள்பேசி -மனம்
வாடி துன்பமிக உழன்று-பிறர்
வாட பலசெயல்கள் செய்து-நரை
கூடி கிழப்பருவமெய்தி-கொடுங்
கூற்றுக்கு இரையாகிப் பின் மாயும்-பல
வேடிக்கை மனிதரைப்போலே -நான்
வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ
நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன்-அவை
நேரேஇன்றெனக்கு தருவாய்-என்றன்
முன்னை தீயவினைப்பயன்கள் -இன்னும்
மூளாதழித்திடுதல் வேண்டும்-இனி
என்னை புதியவுயிராக்கி-எனக்
கேதும் கவலையறச் செய்து-மதி
தன்னை மிகத்தெளிவு செய்து-என்றும்
சந்தோசம் கொண்டிருக்கச்செய்வாய்."

புலம்பெயர்ந்த தமிழன்?


புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற தமிழா ..நீ
பேசுவது எந்தனுயிர் தமிழா..
தென்பொதிகை செந்தமிழை மறந்தாய்...நீ
சொந்தமொழி தொலைத்திடவா பிறந்தாய்....
தாயகத்தில் வாழ்ந்தபோது தமிழ் பேசினாய்...இங்கு
ஏதிலியாய் வந்து நீயும் ஏன் மாறினாய்...
தூய தமிழ் உனக்கு என்ன தீங்கு செய்தது...அதை
நாசம் செய்ய உனக்கு ஏனோ மனசு வந்தது....
இங்கு அந்நியரின் மொழிகளை பேசலாமையா.
அதை அந்நியர்களோடு மட்டும் பேசுங்களையா
தாய்மொழியில் பேசுவதில் வெட்கமென்னையா -அட
மேதினியில் மேன்மைபெற்ற செம்மொழியையா..
பிரன்சுக்காரன் தன்மொழியில் பேசுகிறானே...
பின்லாந்துக்காரன் தன்மொழியை போற்றுகிறானே...
தாய்லாந்துக்காரன் பேசுவது அவன் தாய் மொழிதானே- உன்
தாய்மொழியை பேச நீ மறுப்பதென்னையா

Tuesday, October 11, 2016

கவலைப்படாதே நண்பா..


நீ அழுதிடும்போது
தனிமையில் அழுதிடடா நண்பா...
நீ சிரித்திடும்போது நண்பர்கள்கூட
சேர்ந்தே சிரித்திடடா நண்பா-அட
கூட்டத்தில் அழுதால் உன்னை
கோழையென்று சொல்லுவார்கள்..நீ
தனிமையில் சிரித்தால் உன்னை
பைத்தியம் என்றழைப்பார்கள்.
ஒரு கூட்டம் உன்னை தள்ளி
வீழ்த்த நினைக்கிறதா நண்பா
கவலைப்படாதே நண்பா
சந்தோசப் பட்டுக்கொள் நண்பா
நீ அந்த கூட்டதைவிடவும் மேலே இருக்கின்றாய்
உன் நிலையை தக்கவைத்துக் கொள் நண்பா
காலில் ஈரம்படாமல் கடலை கடந்தவர் உண்டு நண்பா
கண்ணில் ஈரம் வராமல் வாழ்க்கையை
கடந்தவர் இல்லை நண்பா.
இன்முகம் கொண்டு எதையும் எதிர் கொண்டிடு நண்பா
வெற்றி நிச்சயம் நண்பா -உன் வாழ்வில்
வெற்றி நிச்சயம் நண்பா..
கடவுள் உன்னை சோதிக்கிறார் என்று..
கவலைப்படாதே நண்பா..
சிரித்துகொண்டே இருடா,,
அவர் சோதிப்பதற்கு நீ தகுதி என்றே
உன்னை தேர்ந்து எடுத்துக்கொண்டார்
முடிவில் இன்னல்கள் போக்கி அருளை தந்திடுவார்

Sunday, July 17, 2016

ஐ.நா.சபை உருவான வரலாறு.


1 ஐ.நா. சபை என்பதன் முழுபெயர் என்ன? ஐக்கிய நாடுகள் சபை (United Nations - UN)
2 ஐ.நா. சபை ஏன் உருவானது? இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பின்னர் உலக அமைதி , பரஸ்பர பாதுகாப்பு போன்றவற்றை உருவாக்க உலக நாடுகள் தமக்குள் ஏற்படுத்திக்கொண்டது.
3 அட்லாண்டிக் சார்ட்டரே என்றால் என்ன? உலக அமைதிக்கும் , உலக நாடுகளுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்புக்கும் தேவையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்.
4.அட்லாண்டிக் சார்ட்டரே என்று உருவாக்கப்பட்டது? 14.08.1941
5.1941-இல் உருவான அட்லாண்டிக் சார்ட்டரில் கையெழுத்திட்டவர்கள் யார், யார்? அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் பிராங்ளின் ரூஸ்வெல்ட் மற்றும் பிரதமர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்.
6.ஐ.நா. சபையின் முதல் கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது? இலண்டன்
7.ஐ.நா. சபையின் முதல் கூட்டம் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது? 1946
8.ஐ.நா. சபைக்கு அப்பெயரை வைத்தவர் யார்? பிராங்ளின் ரூஸ்வெல்ட்
9.ஐ.நா சபை உருவாவதற்கு முன்பு சர்வதேச அளவில் அமைதிக்காகச் செயல்பட்ட அமைப்பு எது? லீக் ஆப் நேஷன்ஸ்
10.லீக் ஆப் நேஷன்ஸ் உருவான ஆண்டு எது? 1920
11.ஐ.நா பொதுச்சபைக்கு ஒரு நாடு அதிகபட்சமாக எத்தனை பிரதிநிதிகளை அனுப்பலாம்? 5
12.ஐ.நா சபை அமைப்பில் இருந்து முதன்முதலாக வெளியேற்றப்பட்ட நாடு எது? யூகோஸ்லோவியா
13.ஐ.நா சபை எத்தனை உள்ளமைப்புகளைக் கொண்டது? 6
14.ஐ.நா சபையின் உள்ளமைப்புகள் யாவை? 1. பொதுச்சபை 2. பாதுகாப்புச்சபை 3.பொருளாதார சமூகசபை 4. பொறுப்பாண்மைக்குழு 5. பன்னாட்டு நீதிமன்றம் 6. செயலகம்
15.ஐ.நா பொதுசபை (General Assembly) எங்குள்ளது? நியூயார்க்
16 ஐ.நா. பொதுச்சபையில் ஒரு நாட்டுக்கு எத்தனை வாக்குகள் உண்டு? ஒரு வாக்கு மட்டும் தான் (5பிரதிநிதிகள் கலந்துகொள்ளலாம்)
17 ஐ.நா. பொதுச்சபையில் எதைப் பற்றி விவாதிக்கலாம்? ஐ.நா.சார்ட்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை பற்றி (பாதுகாப்பு சபை கையாளும் விசயங்கள் தவிர்த்து)
18 ஐ.நா பொதுச்சபையின் பணிகள் என்ன? ஐ.நா.பட்ஜெட்டை கையாளுவது , பாதுகாப்பு சபையின் சிபாரிசின் அடிப்படையில் புதிய உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பது , சமூகப்பொருளாதாரச் சபைக்கான தற்காலிக உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொறுப்பாண்மைக்குழுவுக்கான நிரந்தர உறுப்பினர்களைத் தேர்வு செய்வது போன்றவை.
19 ஐ.நா பொதுச்சபை வருடத்திற்கு எத்தனை முறை கூடுகிறது? 2 முறை
20 ஐ.நா சபையின் மகாநாடு எப்போது நடைபெறும்? ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாவது செவ்வாய்கிழமை
21. ஐ.நா சபையின் பொதுச்சபையின் செயலரின் பதவிக்காலம் எவ்வளவு ஆண்டுகள்? 5 ஆண்டுகள்
22 ஐ.நா. பாதுகாப்புச் சபையின் தலைமையகம் எங்குள்ளது? நியூயார்க்
23 சர்வதேச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை யார் தேர்ந்தெடுப்பது? ஐ.நா. பாதுகாப்புசபை (Security Council)
24 சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை கண்காணிப்பது யார்? ஐ.நா. பாதுகாப்புசபை
25 ஐ.நா. பாதுகாப்புச் சபையில் எத்தனை நிரந்தர உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன? 5 நாடுகள்
26 ஐ.நா. பாதுகாப்புச் சபையில் உள்ள நிரந்தர உறுப்பு நாடுகள் எவை? சீனா, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, பிரிட்டன், அமெரிக்கா.
27 ஐ.நா. பாதுகாப்புச் சபையின் தற்காலிக உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பது யார்? ஐ.நா. பொதுச்சபை
28 ஐ.நா. பாதுகாப்புச்சபையில் தற்காலிக உறுப்பினராக ,இந்தியா எந்தெந்த ஆண்டுகளில் இருந்தது? 1951-1952 , 1967-1968 , 1977-1978 , 1991-1992
29 ஐ.நா. பாதுகாப்புச்சபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்கள் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று எந்த முக்கிய நாடுகள் கோரி வருகிறது? இந்தியா, ஜெர்மனி, ஜப்பான் இன்னும் பிற நாடுகள்.
30 ஐ.நா. பொருளாதார (Economic & Social Council) தலைமையகம் எங்குள்ளது? நியூயார்க்
31 ஐ.நா. பொருளாதார சமூகச்சபையின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள்? 3 ஆண்டுகள்
32 ஐ.நா. பாதுகாப்புச்சபையின் தற்காலிக உறுப்பினரின் பதவிக்காலம் எவ்வளவு ஆண்டு? 1 ஆண்டு
33 ஐ.நா. பொருளாதார சமூகச்சபையின் உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்? பொதுச்சபையால்.( மூன்றில் இரண்டு பங்கு வாக்கு பெரும்பான்மையில்)
34 ஐ.நா. பொருளாதார சமூகச்சபை எத்தனை பிரதிநிதிகளை கொண்டது? 54 உறுப்பினர் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள்
35 ஐ.நா. பொருளாதார சமூகச்சபையின் பணிகள் என்ன? பன்னாட்டு பொருளாதாரம், சமூகம், கலாச்சாரம், கல்வி, சுகாதாரம்.
36 ஐ.நா. பொறுப்பாண்மைக் குழுவின் (Trusteeship Council) தலைமையகம் எங்குள்ளது? நியூயார்க்
37 ஐ.நா.பொறுப்பாண்மைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் யார்? சீனா, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, பிரிட்டன், அமெரிக்கா.
38 ஐ.நா.பொறுப்பாண்மைக்குழு எதற்கு அமைக்கப்பட்டது? சுயஆட்சி அதிகாரம் பெறாத நாடுகளின் நலனைப் பாதுகாக்க அமைக்கப்பட்டது.
39 ஐ.நா.பொறுப்பாண்மைக் குழுவின் தலைமைப் பதவி எந்த நாட்டிடம் உள்ளது? ஒவ்வொரு நாடும் ஒரு வருடம் மட்டும் என்ற சுழற்சி முறையில் (5 நாடுகள் மட்டும்)
40 ஐ.நா. சபையின் சர்வதேச நீதிமன்றம் எங்குள்ளது? International Court of Justice திஹேக், நெதர்லாந்து
41 ஐ.நா.சபையின் சர்வதேச நீதிமன்றத்திற்கு எந்தெந்த நாடுகள் கட்டுப்பட்டவை? ஐ.நா. சபையின் உறுப்பு நாடுகள் அனைத்தும்.
42 ஐ.நா சபையின் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் எத்தனை நீதிபதிகள் பணிபுரிகின்றனர்? 15
43 ஐ.நா. சபையின் சர்வதேச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் பதவிக்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள்? 9 வருடங்கள்
44 ஐ.நா. சபையின் சர்வதேச நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு நாட்டிலிருந்து அதிகபட்சம் எத்தனை நீதிபதிகளை தேர்வு செய்யலாம்? ஒன்று
45 ஐ.நா. சபையின் சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் அலுவல் மொழி எது? ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு
46 ஐ.நா. சபையின் சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தற்போதைய (2015) தலைவர் யார்? பீட்டர் தோம்கா (ஸ்லோவாகியா)
47 ஐ.நா சபையின் செயலகம் முதன்முதலில் எங்கிருந்தது? லண்டனில் இருந்தது.
48 ஐ.நா சபையின் செயலகம் தற்போது எங்குள்ளது? நியூயார்க்
49 ஐ.நாவின் முக்கிய அமைப்பு எது? ஐ.நா. செயலகம் (Secreteriate)
50 ஐ.நாவின் பொதுச்செயலாளரை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பர்? ஐ.நா.பாதுகாப்பு சபையின் சிபாரிசுப்படி பொதுச்சபை நியமிக்கும்
51 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளரின் பதவிக்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள்? 5 ஆண்டுகள் 52 ஐ.நா சபையின் பொதுச்செயலாளராக பதவிபுரிந்தவர் மீண்டும் அந்த பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்க சட்டத்தில் இடம் உண்டா ? உண்டு
53 ஐ.நா சபையின் தற்போதைய (2015) பொதுச்செயலாளர் யார்? பான் கீ மூன் (தென்கொரியா)
54 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளராக கானா நாட்டை சார்ந்த யார் பணிபுரிந்தவர்? கோஃபி அன்னான் (1997)
55 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளராக எகிப்து நாட்டைச் சார்ந்த யார் பணிபுரிந்தார்? பொட்ரோஸ் காலி (1992)
56 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளராக பெரு நாட்டைச் சார்ந்த யார் பணிபுரிந்தார்? ஜாவியர் பெரிஸ் டி குவையர் (1982)
57 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளராக ஆஸ்திரியா நாட்டைச் சார்ந்த யார் பணிபுரிந்தார்? குர்ட் வான்ஹைம் (1972)
58 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளராக பர்மா நாட்டைச் சார்ந்த யார் பணிபுரிந்தார்? ஊதாண்ட் (1961)
59 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளராக சுவீடன் நாட்டைச் சார்ந்த யார் பணிபுரிந்தார்? டாக் .ஹாமர் ஸ்கால்டு (1953)
60 ஐ.நா. சபையின் பொதுச்செயலாளராக நார்வே நாட்டைச் சார்ந்த யார் பணிபுரிந்தார்? டிரைக்வே-லை (1946)
61 ஐ.நா. சபையின் அலுவல் மொழிகள் எவை? ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, சீனம், ரஷ்யா, ஸ்பானிஷ், அரபி.
62 ஐ.நா. சபை எப்போது உருவாக்கப்பட்டது? 24.10.1945
63 ஐ.நா. சபையின் மொத்த உறுப்பு நாடுகள் எத்தனை? 193 நாடுகள்
64 ஐ.நா. சபையில் இந்தியா உறுப்பினராக சேர்ந்தது எப்போது? 30.10.1945
65 ஐ.நா. சபையில் 193-வது உறுப்பினராக சேர்ந்த நாடு எது? தெற்கு சூடான் (2011)
66 ஐ.நா. சபையின் வீட்டோ அதிகாரம் பெற்ற நாடுகள் எவை? சீனா,பிரான்ஸ், ரஷ்யா, பிரிட்டன், அமெரிக்கா.
67 ஐ.நா. சபையின் வீட்டோவின் அதிகாரம் என்ன? ஐ.நா.சபையில் உறுப்பினராக உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒரு தீர்மானத்தை அங்கீகரித்தாலும் வீட்டோ அதிகாரம் படைத்த ஏதாவது ஒரு நாடு 'வீட்டோ" செய்தால் அந்த தீர்மானம் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
68 ஐ.நா சபையின் தற்காலிக உறுப்பினரான 10 நாடுகள் எவை?
69 ஐ.நா தினத்தை என்று கொண்டாடுகிறோம்? அக்டோபர் 24
70 ஐ.நாவின் சின்னம் எது? இளம் நீலத்தின் நடுவே அமைந்த வெள்ளை வட்டம்
71 ஐ.நாவின் கொடி எது? இளம் நீல பின்புலத்தில் வெண்மை நிற ஐ.நா.சின்னத்தில் வடதுருவத்திலிருந்து உயர்ந்து நிற்கும் உலக வரைபடத்தை இரு ஆலிவ் மரக்கிளைகள் சுற்றி நிற்பதாக அமைந்துள்ளது.
72 ஐ.நாவின் சின்னம் எதை குறிப்பிடுகிறது? உலக அமைதி
73 ஐ.நா. சபையின் முகவரி எது? First Avenue, UN Plaza, New York City, USA, Website www.UN.org
74 . ஸட்டன் பிளேஸ் என்பது யாருடைய மாளிகை? ஐ.நா. பொதுச்செயலரின் மாளிகை
75 ஐ.நா. பொதுச்செயலரின் மாளிகையான ஸட்டன் பிளேஸ் எங்குள்ளது? மன்ஹாட்டன் நகரம் (அமெரிக்கா)
76 ஸட்டன் பிளேஸ் மாளிகை யார் யாருக்கு அளித்தது? நியூயார்க் நகர கோடீஸ்வரரான ஜே.பி மார்கன் மகள் ஆன் மார்கனுக்காக 1921-ல் கட்டி பின்னர் 1972-ல் ஐ.நா.சபைக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
77 ஐ.நா சபையின் தலைமையகம் எத்தனை ஏக்கரில் அமைந்துள்ளது? 18 ஏக்கர்
78 ஐ.நா சபை அமைந்துள்ள 18 ஏக்கர் நிலம் யார் பரிசாக அளித்தது? ஜான் டி. ரோக்
79 ஐ.நா. தலைமையகம் அமைந்துள்ள 18 ஏக்கர் நிலப்பகுதி எத்தகைய நிலப்பகுதியாக கருதப்படுகிறது? சர்வதேச நிலப்பகுதியாக (International Territory)
80 ஐ.நாவின் பொதுச்செயலாளராக இருந்த பின்னர் தனது நாட்டின் அதிபரானவர் யார்? குர்ட் வான்ஹைம் (ஆஸ்திரியா)
81 ஐ.நாவின் பொதுச்செயலாளராக இருந்த பின்னர் தனது நாட்டின் பிரதமரானவர் யார்? ஜாவியர் பெரிஸ் டி குவையர் ( பெரு)
82 விளையாட்டு கூட்டமைப்புகள் தவிர்த்து உலக நாடுகள் உறுப்பினராக உள்ள முதல் மற்றும் இரண்டாவது அமைப்பு எது? முதல் அமைப்பு ஐ.நா.சபை (193 உறுப்பினர்கள்) இரண்டாவது அமைப்பு இன்டர்போல் (190 உறுப்பினர்கள்)
83 ஐ.நா.சார்ட்டரில் இந்தியாவிற்காக கையொப்பமிட்டவர் யார்? சர்.இராமசாமி முதலியார்
84 உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவரான ஒரே இந்தியப் பெண்மணி யார்? ராஜ்குமாரி அம்ருத்கௌர்
85 ஐ.நா. சபையில் தொடர்ச்சியாக எட்டு மணி நேரம் உரையாற்றிய இந்தியர் யார்? வி.கே.கிருஷ்ண மேனன் (1957)
86 ஐ.நா. மனித உரிமைக் கழகத்தின் துணை இயக்குனராக பதவி வகித்த இந்தியர் யார்? ஜஸ்டிஸ் பி.என்.பகவதி
87 ஐ.நா. அண்டர் செகரெட்டரியாக நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் யார்? சசி தரூர்
88 . இண்டர் பார்லிமெண்டரி யூனியனின் ஆயுட்கால தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்திய பெண்மணி யார்? நஜ்மா ஹெப்துல்லா
89 ஐ.நா. சபையில் முதன்முதலில் இந்தியில் உரையாற்றியவர் யார்? ஏ.பி.வாஜ்பாய்
90 ஐ.நா சபையில் பாட அனுமதி பெற்ற முதல் பாடகி யார்? எம்.எஸ்.சுப்புலெட்சுமி (1966)
91 உலக வங்கியின் இவாலுவேஷன் டைரக்டர் ஜெனரலாக தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் இந்தியர் யார்? வினோத் தாமஸ்
92 உலக சுகாதாரக் கழகத்தின் ஆடிட்டராக தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் இந்தியர் யார்? விஜயேந்திரா என்.கவுர்
93 சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தற்போதைய இந்திய நீதிபதி யார்? ஜஸ்டிஸ் தல்வீர் பண்டாரி
94 ஐ.நாவில் இந்தியாவின் தற்போதைய நிரந்தர உறுப்பினர் யார்? அசோக்குமார் முகர்ஜி
95 ஐ.நாவின் 190வது உறுப்பினர் நாடு எது? சுவிட்சர்லாந்து (2002)
96 ஐ.நாவின் 191வது உறுப்பினர் நாடு எது? கிழக்கு டிமெர் (2002)
97 ஐ.நாவின் 192வது உறுப்பினர் நாடு எது? மோன்டனெக்ரா (2006)
98 2015 நிலவரப்படி ஐ.நாவில் உறுப்பினராக சேர்ந்த கடைசி நாடு எது? தெற்கு சூடான் (193வது நாடாக 2011ல் சேர்ந்தது)
99 ஐ.நா சபையில் உறுப்பினராக இல்லாத நாடுகள் எவை? கொசாவா, சஹ்ராவி அரபுக்குடியரசு, துருக்கிய சைப்ரஸ், தைவான், பாலஸ்தீன அதாரிட்டி, வாடிகன் நகரம்.
100. ஐ.நா. சபை 2015ம் ஆண்டை எவ்வாறு அறிவித்துள்ளது? சர்வதேச ஒளிவருடம் (Year of Light) சர்வதேச மண்வருடம் (Year of Soil)
101. ஐ.நா.சபை 2014-ம் ஆண்டை எவ்வாறு அறிவித்தது? சர்வதேச குடும்ப விவசாய வருடம்.
102.ஐக்கிய நாடுகள் தினம் அக்டோபர் 24
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Koviloor Selvarajan
Write a comment...

Thursday, July 7, 2016

மனசில்தான் நினைச்சேன்மனசில்தான் நினைச்சேன் உன்னை
மாலையிட தவிச்சேன்..வாழ்வை
கனவினிலே கழிச்சேன் -உன்னை
கவிதையிலே வடிச்சேன்...
தாய்வழி சொந்தமும் நீ இல்லையே-என்
தந்தைவழி வந்தவளும் நீ இல்லையே
ஏன் உனை நினைத்தேன் எண்ணங்களை வளர்த்தேன்
எனக்கே புரியவில்லை-அந்த
வான் நிலவினையே பலமுறை கேட்டேன்
அதற்கும் தெரியவில்லை....
மண்மீது நான் வாழ்ந்தும் மகிழ்வில்லையே
மனமதில் நிம்மதியும் வரவில்லையே..
விதிவிட்ட வழிதான் விளக்கங்கள் இல்லைதான்
விடைசொல்லத் தெரியல்லையே...ஒரு
கதியின்றி தனியே கண்ணீரில் மிதந்தேன்
காலம்தான் சரியில்லையே....

Saturday, June 25, 2016

அறிந்து கொள்ளுங்கள்1) உலகில் மிகப்பெரிய விலங்கு எது? திமிங்கிலம்
2) உலகில் உயரமான விலங்கு எது? ஒட்டகச்சிவிங்கி
3) உலகில் மிக உயரமான மலை எது? இமயமலை
4) உலகிலேயே மிக நீளமான நதி எது? அமேசன்(6.750 கிலோமீற்றர்)
5) உலகிலேயே மிக நீளமான நதியாகக் கருதப்பட்ட நதி யாது? நைல் நதி(6.690 கிலோ மீட்டர்)
6) உலகியே மிக ஆழமான ஆழி எது? மரியானாஆழி(11.522மீற்றர்)
7) உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் எது? லண்டன்
உலகிலேயே பெரிய பாலைவனம் யாது? சஹாராப்பாலைவனம்
9) உலகிலேயே மிகச் சிறிய அரசு எது? வத்திக்கான்
10) உலகிலேயே பெரிய சமுத்திரம் எது? பசுபிக் சமுத்திரம்
11) உலகிலேயே பெரிய தீவு எது? கிறீன்லாந்து
12) உலகிலேயே பெரிய கண்டம் எது? ஆசியாக்கண்டம்
13) உலகிலேயே சிறிய கண்டம் எது? அவுஸ்ரேலியா
14) உலகிலேயே பெரிய நாடு எது? கனடா(ரஷ்யா சிதறிய பிறகு)
15) உலகிலேயே அதிகளவில் எரிமலைகள் உள்ள நாடு எது? இந்தோனேஷியா
16) உலகிலேயே அதிக மழை பெறும் இடம் யாது? சீராப்புஞ்சி
17) உலகிலேயே பெரிய நன்னீர் ஏரி யாது? சுப்பீரியர் ஏரி
18) சூரியனை புமி ஒருமுறை சுற்றிவர எடுக்கும் காலம் யாது? 365 நாடகள்.6 மணி 9நிமிடம். 9.54 செக்கன்
19) உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த சிகரம் யாது? எவரெஸ்ட்
20) உலகிலேயே பெரிய எரிமலை யாது? லஸ்கார்(சிலி) 5.990 மீற்றர்
21) உலகிலேயே மிக நீளமான மலை எது? அந்தீஸ்மலை
22) உலகிலேயே மிகவும் பரந்த கடல் எது? தென்சீனக்கடல்
23) உலகிலேயே பெரிய ஏரி எது? கஸ்பியன் (ரஷ்யா-ஈரான்)
24) உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது? ஏஞ்சல்ஸ்(வெனிசுவெலா) 979மீற்றர்
25) உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகையுள்ள நாடு எது? சீனா
26) உலகிலேயே குறைந்த மக்கள் தொகையுள்ள நாடு எது? வத்திக்கான்
27) உலகிலேயே மிக நீளமான ரயில்வே பிளாட்பாரம் எங்குள்ளது? காரக்புர்
28) உலகிலேயே மிக ஆழமான ஏரி எது? பைக்கால் ஏரி
29) உலகிலேயே மிக நீளமான குகை எது? மாமத் குகை
30) உலகில் உள்ள ஒரே ஒரு இந்து மத நாடு எது? நேபாளம்
31) உலகிலேயே மிகப்பெரிய பு எது? ரவல்சியாஆர்ணல்டி
32) உலகிலேயே மிக நீளமான வீதி அமைந்துள்ள இடம் எது? அலாஸ்கா
33) உலகிலேயே மிகப் பழைமையான தேசப்படத்தை வரைந்தவர் யார்? தொலமி
34) உலகிலேயே மிகப் பிரபலமான விஞ்ஞான சஞ்சிகை எது? நேச்சர் 35) ஆசியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவ நாடு எது? பிலிப்பைன்ஸ்
36) உலகில் எரிமலை இல்லாத கண்டம் எது? அவுஸ்ரேலியா
37) உலகில் மிக உயரத்திலுள்ள ஏரி எது? டிடிக்காகா
38) உலகில் மிக உயரமான அணை எது? போல்டர் அணை
39) உலகிலேயே மிகப் பழைமையான கம்யுனிஸ நாடு எது? சீனா
40) உலகிலேயே மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடு எது? இந்தியா
41) உலகில் அதிக மக்களால் பேசப்படும் மொழி எது? மாண்டரின்(சீனா)
42) உலகில் அதிகளவில் அச்சிடப்படும் நூல் எது? பைபிள்
43) கடல்மட்டத்திற்கு கீழே உள்ள நாடு எது? நெதர்லாந்து
44) உலகில் ஆறுகளே இல்லாத நாடு எது? சவுதி அரேபியா
45) உலகில் மிகப் பெரிய இஸ்லாமிய நாடு எது? இந்தோனோசியா

Thursday, June 23, 2016

கவியரசு கண்ணதாசன்தமிழ் சினிமா பாடலாசிரியரும், கவிஞருமான கண்ணதாசன் 1927-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 24-ம் தேதி தமிழ்நாடு மாநிலம் சிறுகூடல் பட்டியில் பிறந்தார். இவருடைய தந்தை சாத்தப்பனார், தாய் விசாலாட்சி ஆச்சி. இவருடன் உடன் பிறந்தோர் 8 பேர். சிறுவயதிலேயே இவரை ஒருவர் ரூ.7000-க்கு தத்து எடுத்து வளர்த்தார். அவருடைய வீட்டில் நாராயணன் என்ற பெயரில் வளர்ந்தார். எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்த கண்ணதாசன் 1943-ஆம் ஆண்டு திருவொற்றியூர் ஏஜாக்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியில் சேர்ந்தார்.

கண்ணதாசனுக்கு பொன்னம்மா, பார்வதி, வள்ளியம்மை என்று 3 மனைவிகள். மூவருக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 14 குழந்தைகள் பிறந்தனர். இந்து மதத்தில் பிறந்தாலும் மதவேற்றுமை கருதாமல் ஏசுகாவியம் பாடியவர். கம்பரின் செய்யுளிலும், பாரதியாரின் பாடல்களில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர்.

பாரதியாரை மானசீக குருவாக ஏற்றுக் கொண்டவர். இவர் 4000-க்கும் மேற்பட்ட கவிதைகளையும், 5000-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்பட பாடல்களையும் எழுதியுள்ளார். மேலும் நவீனங்கள், கட்டுரைகளும் எழுதியுள்ளார். தமிழக அரசின் அரசவை கவிஞராகவும் இருந்துள்ளார்.  சாகித்ய அகாதமி விருதும் பெற்றுள்ளார். 

உடல்நிலை காரணமாக 1981-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 24-ந் தேதி சிகாகோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அக்டோபர்-17 சனிக்கிழமை இறந்தார். அக்டோபர் 20-இல் அமெரிக்காவிலிருந்து அவரது சடலம் சென்னைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு லட்சக்கணக்கான மக்களின் இறுதி அஞ்சலிக்கு பிறகு அரசு மரியாதையுடன் அக்டோபர்-22 இல் எரியூட்டப்பட்டது.

தமிழ்நாடு அரசு கண்ணதாசன் நினைவைப் போற்றும் வகையில் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் கவியரசு கண்ணதாசன் மணிமண்டபம் அமைத்துள்ளது. இங்கு கவியரசு கண்ணதாசன் மார்பளவு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அரங்கம் ஒன்றும் உள்ளது. இங்கு 2400 நூல்களுடன் ஒரு நூலகமும் இயங்கி வருகின்றது. கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு தொடர்பான புகைப்படங்கள் கண்காட்சியாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Wednesday, June 22, 2016

இனிமை காண ஏங்கும் இதயம்மாலை மஞ்சள் வெயில் ....அந்த
கங்கை மஞ்சம் தனில்
சோலை கொஞ்சும் குயில் ...இந்த
மங்கை நெஞ்சம் தனில்
தேனை சிந்தும் மனம்...உன்னை
தானே எண்ணும் தினம்...
மானை விஞ்சும் விழி ..உன்னை..
காண தேடும் வழி.....
பூவை அள்ளும் மணம்..இந்த
பாவை கொண்ட குணம் ....
நீதான் எந்தன் இணை .. இனி
நான்தான் உந்தன் துணை...
வேளை கூடி வரும்-மண
மாலை தோளில் விழும்
தனிமை ஓடி விடும் -இனி
இனிமை நாடி வரும்

Tuesday, June 21, 2016

ஊரோடு ஒன்றிய தொல்காப்பியம்.(1)அறுபதுகளின் இறுதியில் ஊரில் பாடசாலைக் காலம்.
நண்பர்கள்,உறவுகள் என்று குதூகலித்த பொழுதுகள்.
ஒருத்தொருக்கொருத்தர் நக்கல்,நையாண்டி,கலாட்டா என்று இருந்த காலம். எங்கள் ஊரில் சிவசம்பு என்ற ஒரு வணிகர் வேறு ஒரு ஊரிலிருந்து வந்து பெரிய கடை வைத்திருந்தார். நல்ல மனிதர், பெரியவர்,சிறியவர் என்று வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லோருடனும் நன்றாக பழகுவார்.அவரது கடையில் பொதுவாக எல்லாவித சாமான்களும் அனேகமாகஇருக்கும். எந்த பொருள் கேட்டாலும் அவர் இல்லை என்று சொல்லாமல் அதற்கு பதிலாக வேறு பொருட்களை சொல்லி நுகர்வோரை வாங்கப்பண்ணி வியாபாரம் செய்வதில் வல்லவர். இந்த விடயம் எங்கள் கூட்டத்துக்கும் எட்டியது. சும்மா இருப்போமா? அதிலும் எங்கள் கூட்டத்தில் என் மைத்துனர்,எங்களூர் நகைச்சுவை மன்னன் சரியம் விடுவானா? எங்களையும் கூட்டிக்கொண்டு சிவசம்பு அவர்களின் கடைக்கு கூட்டிக்கொண்டு போனான். எங்களை நிற்கவைத்து அவன் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்தான்.
"ஐயா சிவசம்பு ஐயா உங்க கடையில வசம்பு இருக்கிறதா" கேட்டான்.அதற்கு அவர்,
"ஐயோ தம்பி, இப்பதான் பெரிய கடைக்கு போன் பண்ணினேன்.ஒரு மணித்தியாலதில வந்திடும்" என்பார்.
அவன் அர்த்தத்தோடு எங்களை பார்ப்பான்.பின்பு,
"ஐயா இந்த குட்டிக்குரா பவுடர் இருக்கிறதா" என்பான்.
அதற்கு அவர்,
"தம்பி,இப்பா ரிவார்ட் பவுடர் என்று,ஒன்று வந்திருக்கு.நல்ல மணம். எல்லோரும் அதைத்தான் வாங்குகிறார்கள். அது இருக்கு வேணுமே" என்பார்.
சரியன் எங்களை அர்த்தத்தோடு பார்ப்பான்.பின்பு
"ஆ,மறந்திட்டன், உங்களிட்ட ராணி சந்தன சோப் இருக்கா?"
"கொஞ்சம் பொறுங்க தம்பி, எடே..சிவகுரு..தம்பிக்கு அந்த ரெக்ஸ்சோனா சோப்பை காட்டு." என்று
தன் கடையில் வேலை செய்யும் பையனிடம் சொல்வார்.
அவனும் அதை எடுத்து வந்து எங்களிடம் காட்டி "இது நல்ல வாசமான சோப் அண்ணே,," என்பான்.
சரியம் எங்கள் காதுக்குள் முணுமுணுப்பான்."பையனையும் எப்படி தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் பாருங்க" என்பான். பிறகு அவன்
" சரி பரவாயில்ல சிவசம்பு ஐயா ,அம்மா கொறுக்கா புளி
வாங்கி வரச்சொன்னவர்.காலையில கடற்கரையில மீன் தோணியடியில் அப்பா கருங்கண்ணி பாரை மீன் வாங்கிவந்தவர்.அது சமைக்க கொறுக்காபுளி வேணும்"
அதற்கு சிவசம்பு முதலாளி பதில்சொல்வார்.
"தம்பி நல்ல கொட்டையில்லாதா நாட்டுப் பழப்புளி இப்பதான் வந்தது. அரை இறாத்தல் ஐம்பது சதம்தான்.தரட்டே...சிவகுரு,,தம்பிக்கு அந்த புளி கொடுடா" என்று சொல்லிக்கொண்டே வேறு வியாபாரம் பண்ணுவார்.
நாங்கள் எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டு,அவர் கடையை விட்டு கலைந்து செல்வோம்.
இப்படி அவர் எந்த பொருளையும் இல்லை என்று சொல்வதில்லை.அவர் என்ன பழக்கத்தில் அப்படி சொன்னாரோ தெரியாது.ஆனால் தொல்காபியத்தில்
சொல்லதிகாரம்-கிளவியாக்கம்-நூற்பா:35.ல்
"எப்பொருளாயினும் அல்ல இல் எனின்
அப்பொருள் அல்லாபிறிதுபொருள் கூறல்"
என்று இருக்கிறது. இதன் பொருள் எந்த பொருள் கேட்டாலும் இல்லை என்றுசொல்லாமல் வேறு ஒரு பொருள் இருக்கு என்று கூறவேண்டும் என்பதாகும்.
சிவசம்பு முதலாளி தொல்காப்பியம் படித்திருக்க முடியாது. ஆனால் அவரின் பழக்கம் தொல்காப்பிய
நூற்பாவுடன் ஒன்றிப் போகிறதல்லவா.

ஊரோடு ஒன்றிய தொல்காப்பியம் (2)
எழுபதிகளின் ஆரம்பம்.உயர்தரம் படிக்கும் காலம். ஊரில்
பெரிய அட்டகாசம் புரிந்த மிடுக்கான பருவம். மச்சான் மார்களுடன் கூடி காடு,கரம்பை, ஆறு,கடல், வயல், வரப்பு என்று கால்பதித்து காற்றில் மிதந்த இனிய காலம் அது. எனது அண்ணன் முறையான திரு.அரியநாயகம்.
சந்திரநேரு (அமரராகிவிட்ட முன்னாள் அம்பாறைமாவட்ட நாடளுமன்ற உறுப்பினர்தான்) அவர்கள், கப்பல் கப்டனாக இருந்த காலம். உலகம் முழுதும் சுற்றித் திரிந்துவிட்டு ஒருமாத விடுப்பில் ஊருக்கு வருவார். அவர் வந்தால் எங்களுக்கு கொண்டாட்டம்தான். அவருக்கு அதைவிடக் கொண்டாட்டம். காரணம் வருடக்கணக்கில் கடலில் கப்பலிலே வாழ்ந்து சலிப்படைந்தவர் அல்லவா . அண்ணர்
கொண்டுவரும் அத்தனை பொருட்களையும் நாங்கள்
அதிசயமாக பார்த்து, அவற்றை தொட்டு,தூக்கி அழைந்து
கொண்டாடிய இன்பமான காலமது. "ரூஇன் வன்" டேப்
ரெக்கொடர் என்ற அதிசயக் கருவியை அவர்தான் அன்று
ஊருக்கு கொண்டுவந்தார். அவருக்கு பழைய பாடல்களை
கசட்டில் கேட்பதில் அலாதிப் பிரியம். அதிலும் சுசிலா அம்மா பாடல்கள் அவருக்கு மிகபிடிக்கும். அந்த டேப் ரெக்கோடர் என்தோள்களில் மாறி மாறி தொங்க, அவர்
எங்கு கூப்பிடுகிறாரோ அங்கே நாங்கள் செல்வதுண்டு.
எனக்கு இன்றும் நினைவில் இருக்கிறது. மன்னாதி மன்னன் திரைப்படத்தில் சுசிலா பாடிய "எங்கிருந்தபோதும் உன்னை மறக்கமுடியுமா என்னைவிட்டு உன் நினைவை பிரிக்க முடியுமா" என்ற பாடலை அந்த டேப் ரெக்கோடரில் எத்தனை தடவை
கேட்டிருப்பேன்.( பின்னர் இலங்கை வானொலியில் அதை நான் காற்றலையில் தவழவிட்டு அன்றைய வாழ்வை நினைத்ததுண்டு) அந்த டேப் ரெக்டகோரை என்
மச்சான் இரா. தெய்வராஜன் அவர்களுக்கு அண்ணா கொடுத்தார்.
சரி, இனி விசயத்துக்கு வருவோம்.
இன்று அமரராகிவிட்ட அண்ணன் நேரு அவர்களுக்கு வேட்டையாடுவதில் விருப்பம். தாமரைக்குளம்,
உடும்புக்குளம்,கஞ்சிகுடியாறு, கடற்கரை சேனை என்று
பல இடங்களில் அவர் வேட்டைக்கு கூட்டி செல்வார்.
நடராசா என்று ஒருமச்சான், நல்ல தீர்ந்த வெடிக்கிறான்.
எங்களை ஒரு இடத்தில் இருக்க வைத்துவிட்டு தனியே
காட்டுக்குள் சென்றால் சற்று நேரத்தில் ஒரு வெடிசத்தம்
கேட்கும். அந்த சத்தத்தை கேட்டே என் மற்றொரு மச்சான் ஆச்சரியம் என்று பெயர்,இன்று உயிருடன் இல்லை.சொல்லுவான், "ஆ.இது பட்ட வெடிதான்" என்று.
அப்படியென்றால் மானோ,மரையோ ஒன்று விழுந்து விட்டது என்று அர்த்தம். சந்திரநேரு அண்ணருக்கு செல்வன் மீன் விருப்பம். அதையும் ஆற்றில் பிடித்துக் கொண்டு வருவார்கள். இனி வெயில் உச்சத்துக்கு வர
கோமாரியில் இருக்கும் அண்ணரின் வீட்டுக்கு வந்து
சேருவோம்.(இன்று அந்த வீடு அங்கு இல்லை)
வீட்டில் அண்ணரின் மனைவி செல்வமணி எங்களை இன்முகத்துடன் வரவேற்பார்.எத்தனைபேர் என்றாலும்
முகம் கோணாமல் பம்பரமாய் சுழலுவா.
"மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்முகம்திரிந்து;
நோக்கக் குழையும் விருந்து" என்ற குறள் அவருக்கு
தெரிந்ததோ என்னவோ.
அண்ணர் சற்று கோபக்காரர். திடீர் திடீர் என்று எரிந்து விழுவார். அது இரு வினாடிகள்தான் பிறகு அதே ஜொலிக்கு திரும்புவார். அவர் கப்பலில் இருந்து கொண்டுவந்த குடிவகைகள் எல்லாம் எங்கள் கூட்டத்துக்கு கொடுத்து மகிழ்வார். செல்வமணி மச்சாள்
சமலறையில் எங்கள் தேவைஅறிந்து இறைச்சி பொரியல்.மீன் பொரியல் எல்லாம் கொண்டு வந்து வைப்பார். ஒரு பாட்டு,ஆட்டம், ஆச்சரியத்தின் அண்டப்புளுகு கதைகள் எல்லாம் நடக்கும். ஆனால் கூட்டத்தில் இருக்கும் இருவர் எப்போதும்மிஸ்ஸிங். அவர்கள் குசினிக்குள் இருப்பது எங்களுக்கு தெரியும்.
நேரு அண்ணா சிரித்து கதைத்து இருக்கும்போதே
"என்ன முடியல்லையா, சாப்பாடு? நீ எந்தக் காலத்தில
சமைத்துமுடித்து, எந்தக் காலத்தில பரிமாறுவது, நாங்க
எந்தக் காலத்தில சாபிடுவது, பசி போனபிறகா"
மனைவிக்கு கேட்க சத்தம் போடுவார்.
செல்வமணி என்ன விட்டுக் கொடுப்பாவா..
சாப்பாட்டை எடுத்துக் கொண்டே , 'இதோ சமையல்
முடித்துவிட்டேன், எல்லோருக்கும் பரிமாற வந்திட்டேன், எல்லோரும் சாப்பிடலாம்' என்று
எதிர்காலத்தையும், நிகழ்காலத்தையும், கடந்தகாலக்
குறிப்புடன் சொல்லுவா.ஆனால் சமையல் அப்போது
முடிந்திராது.அவர் கிணற்றடியில் வாழைஇல்லை வெட்டப் போயிருப்பா.
இங்குதான் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள சொல்லதிகாரத்தில்-வினையியல்.நூற்பா.44 வந்து
விழுகிறது.
"வாராக்காலத்தும் நிகழ்காலத்தும்
ஓராங்கு வரூஉம் வினைச் சொற்கிளவி
இறந்தகாலத்து குறிப்பொடு கிளத்தல்
விரைந்த பொருள என்மானர் புலவர்"
= எதிர்காலம்,நிகழ்காலம் ஒருங்கிணைத்திடும் நிகழ்ச்சியை இறந்தகால குறிப்புடன் கூறுதல்
விரைவு கருதியாகும். அதைதான் அண்ணி
செல்வமணி அன்று கூறினார்.'இதோ சமையல்
முடித்துவிட்டேன், எல்லோருக்கும் பரிமாற வந்திட்டேன், எல்லோரும் சாப்பிடலாம்' என்று.